Skatten på din räkning är 45%.

Pil vänster nedåt

Sänk elskatten nu
för klimatets skull.

44106 signaturer

45

%

av din
elräkning
består av skatt

av din elräkning består av skatt


Elräkningen består av tre delar: den förbrukade elen, nätavgiften samt energiskatt. Av den totala elräkningen så går ca 30% till elhandelsbolaget, 20% till nätbolaget men hela 40-45% går till skatt och moms. Eftersom man betalar moms på samtliga delar, även energiskatten, så betalar man till och med “skatt på skatten”. När elmarknaden avreglerades 1996 var energiskatten på el 9,1 öre/kWh och har sedan dess nästan fyrdubblats till 34,7 öre/kWh.

Elskatten slår mot klimatet

pengar i papperskorg

Skatten på el gör klimatvänliga alternativ mindre konkurrenskraftiga. Om elskatten istället sänktes skulle fler välja klimatvänlig el framför fossila bränslen och investeringar i klimatvänlig energiproduktion skulle öka.

Elskatten är en punktskatt precis som tobaksskatten eller alkoholskatten. Punktskatter kan vara förnuftiga eftersom de minskar oönskade beteenden utan att hämma jobb och tillväxt. Men elskatten gör det dyrare att göra ett miljövänligt val, då svensk elproduktion är i det närmaste koldioxidfri. Skatten är lika hög oavsett hur elen har producerats.

Skapa incitament att ändra sin elförbrukning

Vindkraftverk

Dessutom innebär de senaste årens investeringar i vindkraft att elproduktionen varierar mer beroende på vädret. Det gör att även att elpriset går upp och ner på dygnet. Elsystemet skulle fungera bättre om hushåll anpassade sin förbrukning efter när produktionen är hög, och priset är lågt (tex. om det blåser mycket på natten). Men eftersom skatten är densamma för varje kilowattimme man förbrukar, blir besparingen i dagsläget relativt oväsentlig. Om skatten var lägre skulle incitamenten öka för att anpassa sin förbrukning efter elpriset, vilket skulle vara bra för hela sveriges energisystem eftersom konsumtionen skulle bli mer anpassad till produktionen.

Vad skulle en sänkt elskatt innebära?

Vindkraftverk

Sänk skatten på el, så att klimatvänliga alternativ som drivs på el blir billigare samt att det lönar sig att anpassa sin förbrukning efter hur elpriset varierar på dygnet. Det skulle vara positivt för hela Sveriges energisystem.

En lägre skatt skulle eventuellt leda till en högre förbrukning av el, och därav ett något högre elpris. Men eftersom skatten är så stor del av elräkningen, skulle den totala elkostnaden inte öka för Sveriges konsumenter. Däremot skulle prisökningen leda till att investeringar i förnybar elproduktion, såsom vind och vatten, blir mer lönsamma.

Skriv under för en sänkt elskatt!

Skriv under för en sänkt elskatt du med. Alla underskrifter kommer att överlämnas till finansministern under december 2019.

Jag godkänner elskatteupprorets
Jag vill veta mer om
Pil ner höger

Sprid budskapet!

#elskatteupproret

Om Elskatteupproret

Bakom Elskatteupproret står Kundkraft Sverige AB. Kundkraft anordnar upphandlingar där de genom auktion pressar ner elhandelsbolagens priser på grön el. Alla elhandelsbolag bjuds in till auktionerna och det bolag som lägger lägsta pris vinner.

Profilbild VD

Läs hela debattartikeln från Kundkrafts VD Anders Kaijser.

Elskatteupproret lanserades under oktober 2019 med en namninsamling. Alla namnunderskrifter kommer att överlämnas till finansministern under december 2019. För mer uppdateringar om Elskatteupproret kan du bli medlem i Kundkraft och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.

Läs hela debattartikeln från Kundkrafts VD Anders Kaijser.

Profilbild VD

Gå med i Kundkraft idag.

Vi har hittills hjälpt över 400.000 svenskar att pressa ner sitt elpris. Låt oss sköta ditt elavtal också.

Fyll i här

Pil ner höger
Används endast för att hämta adressuppgifter
Används endast för att hämta adressuppgifter
© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627